KANE-M (THAILAND) CO., LTD.Thailand

29 17Fl.,ROOM 1704,BANGKOK BUSINESS CENTER BLDG.,SOI EKKAMAI,SUKHUMVIT 63 RD., KLONGTON-NUAE,WATTANA,BANGKOK 10110 THAILAND
Tel :
+66-02-714-3885
Fax :
+66-02-714-3886
Contact Us